Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Skęczyniew

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

393/KR - 2021

Adres

Skęczniew 58, 62-730 Dobra

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Turecki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

210

Nr wpisu do rejestru

31

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615