Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Sękowej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

495/KR - 2021

Adres

Sękowa 12, 38-307 Sękowa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Sękowa Urząd Gminy Sękowa 38-307 Sękowa 252

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

10

Nr wpisu do rejestru

11

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615