Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Rzetnia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

399/KR - 2021

Adres

Rzetnia 87, 63-600 Kępno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kępiński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

64

Nr wpisu do rejestru

37

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615