Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Rzetnia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

399/KR - 2021

Adres

Rzetnia 87, 63-600 Kępno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kępiński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

64

Nr wpisu do rejestru

37