Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1029/KR - 2021

Adres

Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zamojski

Typ

Dla kobiet przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

59

Nr wpisu do rejestru

43374