Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1029/KR - 2021

Adres

Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zamojski

Rodzaj placówki

Dla kobiet przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

59

Nr wpisu do rejestru

43374

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615