Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Rogowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

386/KR - 2021

Adres

Rogowo 24, 63-840 Krobia

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gostyński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

97

Nr wpisu do rejestru

24

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615