Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Raszewy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

381/KR - 2021

Adres

Raszewy 56, 63-210 Żerków Gmina

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Żerków

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

68