Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Raszewy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

381/KR - 2021

Adres

Raszewy 56, 63-210 Żerków Gmina

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Żerków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

68

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615