Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

276/KR - 2021

Adres

Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

67

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615