Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Radomiu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

276/KR - 2021

Adres

Zofii Holszańskiej 13, 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

67