Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Raciborowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1110/KR - 2021

Adres

Raciborowice 66, 97-310 Moszczenica

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Spółka z o. o. „Helb Med.”

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

43

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/45/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami