Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

233/KR - 2021

Adres

Teofila Kwiatkowskiego 19A, 06-100 Pułtusk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

96

Nr wpisu do rejestru

124