Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

233/KR - 2021

Adres

Teofila Kwiatkowskiego 19A, 06-100 Pułtusk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

96

Nr wpisu do rejestru

124

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615