Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

379/KR - 2021

Adres

Owocowa 8, 63-100 Śrem

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Śremski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

65