Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1136/KR - 2021

Adres

Przatówek 1, 98-240 Szadek

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zduńskowolski

Typ

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/15/DPS