Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

318/KR - 2021

Adres

Żbikowska 40, 05-800 Pruszków

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

93

Nr wpisu do rejestru

52

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615