Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

929/KR - 2021

Adres

Zamkowa 8, 46-060 Prószków

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Opolski 45- 068 Opole u. 1 Maja 29

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 164 i dla osób przewlekle somatycznie chorych - 59 K i M

Ilość miejsc

223

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 10/2010 PS.II.SGM.9013-6/2010 z dnia 22.07.2010 r., zmieniona decyzjami: 14/2018 PSiZ.I.9423.12.2018.AKB1 z dnia 14.05. 2018 r. oraz 17/2019 PSiZ.I.9423.14.2019.AKB1 z dnia 9.04. 2019 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami