Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Poznań

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

413/KR - 2021

Adres

Świętego Rocha 13, 61-142 Poznań

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitki” na zlecenie Miasta Poznania

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

51

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami