Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Poznań

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

410/KR - 2021

Adres

Pokrzywno 1, 61-315 Poznań

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Warszawie na zlecenie Miasta Poznania

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

35

Nr wpisu do rejestru

48

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami