Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Poznań

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

400/KR - 2021

Adres

Stanisława Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
Zamenhofa 142A, 61-139 Poznań

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Poznań

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 96)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 74)

Ilość miejsc

170

Nr wpisu do rejestru

38

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami