Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Poznań

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

400/KR - 2021

Adres

Stanisława Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
Zamenhofa 142A, 61-139 Poznań

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Poznań

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 96)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 74)

Ilość miejsc

170

Nr wpisu do rejestru

38

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615