Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

522/KR - 2021

Adres

Porąbka Uszewska 272, 32-854 Porąbka Uszewska

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Prowincja Tarnowska ul. Mościckiego 18 33-100 Tarnów

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

25

Nr wpisu do rejestru

3

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami