Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1016/KR - 2021

Adres

Popkowice 1, 23-250 Urzędów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kraśnicki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

186

Nr wpisu do rejestru

39203

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami