Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1143/KR - 2021

Adres

Pniewo 91, 99-311 Bedlno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kutnowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/18/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami