Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1143/KR - 2021

Adres

Pniewo 91, 99-311 Bedlno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kutnowski

Typ

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/18/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615