Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1122/KR - 2021

Adres

Franciszka Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Piotrków Trybunalski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku

Ilość miejsc

106

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/28/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami