Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1120/KR - 2021

Adres

Wiejska 55/61, 95-200 Pabianice
Łaska 86, 95-200 Pabianice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pabianicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc 195)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc )

Ilość miejsc

195

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/34/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615