Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Otwocku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

310/KR - 2021

Adres

Marii Konopnickiej 17, 05-400 Otwock

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Otwocki

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

38

Nr wpisu do rejestru

43