Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1036/KR - 2021

Adres

Unicka 7, 21-110 Ostrów Lubelski

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Lubartowski

Typ

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

47426