Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Osiek

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

369/KR - 2021

Adres

Osiek 54, 63-920 Pakosław

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Rawicki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

54