Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

330/KR - 2021

Adres

Ołdaki 7, 06-126 Gzy

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

118

Nr wpisu do rejestru

12

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615