Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

330/KR - 2021

Adres

Ołdaki 7, 06-126 Gzy

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

118

Nr wpisu do rejestru

12

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami