Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

330/KR - 2021

Adres

Ołdaki 7, 06-126 Gzy

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

118

Nr wpisu do rejestru

12