Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

329/KR - 2021

Adres

Obryte 188, 07-215 Obryte

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

290

Nr wpisu do rejestru

11

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615