Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

329/KR - 2021

Adres

Obryte 188, 07-215 Obryte

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pułtuski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

290

Nr wpisu do rejestru

11

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami