Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

241/KR - 2021

Adres

Ogrodowa 18, 26-420 Nowe Miasto

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Grójecki

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

66

Nr wpisu do rejestru

90

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615