Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1040/KR - 2021

Adres

Nowiny 101, 22-105 Okszów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chełmski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku (64 miejsca), dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (115 miejsc), osób przewlekle somatycznie chorych (32 miejsca)

Ilość miejsc

211

Nr wpisu do rejestru

40179

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615