Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2667/KR - 2021

Adres

Parkowa 20, 57-402 Nowa Ruda
Ścinawca Dolna 17, 57-402 Nowa Ruda

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kłodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc )
dla osób przewlekle psychicznie chorych (ilość miejsc )

Ilość miejsc

196

Nr wpisu do rejestru

4/2002

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615