Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1165/KR - 2021

Adres

Niemojowice 26, 26-330 Żarnów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Opoczyński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

97

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/13/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami