Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

260/KR - 2021

Adres

Wyszogrodzka 101, 96-512 Młodzieszyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Sochaczewski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie

Ilość miejsc

99

Nr wpisu do rejestru

111