Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

323/KR - 2021

Adres

Mazowiecka 2, 06-200 Maków Mazowiecki

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Makowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

42

Nr wpisu do rejestru

4

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615