Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1027/KR - 2021

Adres

Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zamojski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

64

Nr wpisu do rejestru

41852