Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1027/KR - 2021

Adres

Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zamojski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

64

Nr wpisu do rejestru

41852

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615