Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Czarnem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

693/KR - 2021

Adres

Zamkowa 19, 77-330 Czarne

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Człuchowski Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

199

Nr wpisu do rejestru

41

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami