Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

684/KR - 2021

Adres

Długa 50, Lubkowo, 84-110 Krokowa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Pucki Starostwo Powiatowe ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Rodzaj placówki

54 dla osób w podeszłym wieku, 18 dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

72

Nr wpisu do rejestru

30

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami