Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1162/KR - 2021

Adres

Rudzka 56, 93-423 Łódź

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/66/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami