Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1158/KR - 2021

Adres

Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Rodzaj placówki

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

178

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/56/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami