Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1123/KR - 2021

Adres

Łochyńsko 75A, 97-340 Rozprza

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Piotrkowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

155

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/58/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami