Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1163/KR - 2021

Adres

Lisowice 13, 95-040 Koluszki

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Łódzki Wschodni

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet

Ilość miejsc

59

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/24/DPS