Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Leszno

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

424/KR - 2021

Adres

Janusza Korczaka 1, 64-100 Leszno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Leszno

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

36

Nr wpisu do rejestru

10