Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1147/KR - 2021

Adres

Jana Kilińskiego 2, 99-100 Łęczyca

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Łęczycki

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku

Ilość miejsc

54

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/29 /DPS