Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1174/KR - 2021

Adres

Oporowska 27, 99-300 Kutno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kutnowski

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

130

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/17/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami