Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie

ZAREJESTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1146/KR - 2021

Adres

Jana III Sobieskiego 49, 99-300 Kutno

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Warszawska

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

71

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/11/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615