Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1141/KR - 2021

Adres

Krzywoustego 11, 99-301 Kutno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kutnowski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

71

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/20/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami