Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1044/KR - 2021

Adres

Krzesimów 77, 21-007 Mełgiew

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świdnicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla mężczyzn)

Ilość miejsc

58

Nr wpisu do rejestru

43497

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615