Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1044/KR - 2021

Adres

Krzesimów 77, 21-007 Mełgiew

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świdnicki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla mężczyzn)

Ilość miejsc

58

Nr wpisu do rejestru

43497