Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1020/KR - 2021

Adres

Oboźna 36, 23-200 Kraśnik

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kraśnicki

Rodzaj placówki

Dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

73

Nr wpisu do rejestru

39600

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami