Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2811/KR - 2021

Adres

ul. Ulanów 25, 31-450 Kraków

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie "Dom z Marzeń" w Krakowie

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 25 miejsc oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych 24 miejsca

Ilość miejsc

49

Nr wpisu do rejestru

87 oraz 101

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami