Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1034/KR - 2021

Adres

Kozula 1, 21-500 Biała Podlaska

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bialski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku (70 miejsc) oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych (80 miejsc), dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (20 miejsc), dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (20 miejsc) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (30 miejsc)

Ilość miejsc

220

Nr wpisu do rejestru

44166

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615