Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1034/KR - 2021

Adres

Kozula 1, 21-500 Biała Podlaska

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bialski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku (70 miejsc) oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych (80 miejsc), dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (20 miejsc), dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (20 miejsc) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (30 miejsc)

Ilość miejsc

220

Nr wpisu do rejestru

44166

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615