Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

302/KR - 2021

Adres

Koszelew 2, 09-530 Gąbin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Płocki

Typ

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

30