Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1007/KR - 2021

Adres

Kostomłoty 10 , 21-509 Kodeń

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bialski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

40878

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615