Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1007/KR - 2021

Adres

Kostomłoty 10 , 21-509 Kodeń

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bialski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

40878

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami